JACEK JAMROŻ
 jacekjamroz.eu       
 finance, risk, projects       
CFO Advisory
Gdańsk, Sopot, Gdynia - POLAND         
 
 
 
  Produkty
 
 
    Szkolenia
 
 
 
 
For Family And Friends
     
 
 
Ta strona przeznaczona jest dla obecnych i przyszłych moich partnerów biznesowych, aby lepiej rozumieli mój zakres aktywności zawodowej. Więcej...

This page is dedicated to my current and future business partners for their better understanding of my professional activity. More...


Organizator:
Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem
Spotkania Praktyków 
Jacek Jamroż
 
   

 
 
© Jacek Jamroż 2007 - 2016                                                             [Cookies]
Support: SWgroup & Teresa Jamroż